Vikten av att sända rätt signaler till barn

Artikel kring vilka kostvanor man lär unga idrottare. Är från USA så inte direkt överförbar men jag känner igen mycket, For Young Athletes, Good Reasons to Break the Fast-Food Habit