Vern Gambetta om populära screeningmetoder och dysfunktion

Som vanligt är det väldigt genomtänkta tankar som kommer från Vern Gambetta.

I am tired of hearing about red flags and dysfunctions. Why is something a red flag or a dysfunction? Watch what happens when the athlete gets up and actually moves; it is amazing how many of the red flags disappear and the supposed dysfunctions discovered in isolated artificial movements smooth out.

Hela inlägget är väl värt att lära: Red Flags & Dysfunctions