Sponsrade studier och läskföretag

Jag har redan nämnt det här resultatet men det tål att upprepas. Det här är alltså en review av andra reviews. Alltså en översiktsartikel där man tittat på resultatet i andra översiktsartiklar.

Sponsrade studier
Studier som sponsras av läskföretag ger i princip alltid positiva resultat för läskföretagen

Ämnet var om läsk bidrar till övervikt och det som diagrammet visar är skillnaden mellan reviews som varit sponsrade av sockerindustrin och reviews som inte varit sponsrade av sockerindustrin. Som du kan se har nästan alla reviews från oberoende forskare kommit fram till att läsk bidrar till övervikt medan resultatet är precis tvärt om för de sponsrade studierna.

Mer läsning och källan till bilden: This Simple Chart Explains the Devastating Influence Industry has on Scientific Integrity

Själva studien: Financial Conflicts of Interest and Reporting Bias Regarding the Association between Sugar-Sweetened Beverages and Weight Gain: A Systematic Review of Systematic Reviews