Sänkt energiförbrukning efter viktnedgång

När människor går ner i vikt minskar deras energiförbrukning. Att den minskar lite är ju väntat eftersom de väger mindre och mindre men minskningen i energiförbrukning är större än den man skulle förvänta sig om det endast hade berott på lite mindre kroppsvikt.

Kroppen anpassar sig helt enkelt till energiunderskottet och minskar på energiförbrukningen. Allt för att försöka hålla vikten lite stabilare.

Frågan är vad som händer på längre sikt efter en viktnedgång. Om energiförbrukningen förblir lägre än väntat eller om den ökar igen efter en tid av stabilare vikt. Resultaten från studier i den här frågan är lite blandade. Vissa pekar på kroniskt minskat energiförbrukning medan andra pekar på att energiförbrukningen kommer tillbaka.

Diagrammet här under är från en studie som fann att energiförbrukningen ökade igen efter 44 veckor med viktstabilitet. Det starta är RMR vilket står för viloenergiförbrukning, DIT är energiförbrukningen på grund av maten vi äter och AEE är energiförbrukning på grund av aktivitet.

Energiförbrukning svältläge

Källa: http://ajcn.nutrition.org/content/98/4/917.abstract