Musklerna växer verkligen av pump, tillfälligt

Det här är en lite cool studie där man låtit deltagarna styrketräna och sen har man mätt hur storleken på deras muskler förändrats efter träningen. Först 4 timmar efter och sen lite drygt 2 dagar senare.

Scand J Med Sci Sports. 2013 Dec 15.
Concomitant changes in cross-sectional area and water content in skeletal muscle  after resistance exercise.
Kristiansen MS, Uhrbrand A, Hansen M, Shiguetomi-Medina JM, Vissing K, Stødkilde-Jørgensen H, Langberg H.

This study investigated how one bout (1EX) and three bouts (3EX) of strenuous resistance exercise affected the cross-sectional area (CSA) and water content (WC) of the quadriceps muscle and patella tendon (PT), 4h and 52h after the last exercise bout. Ten healthy untrained male subjects performed 1EX with one leg and 3EX with the other leg. CSA and WC were measured with magnetic resonance imaging 10, 20 and 30 cm proximal to the tibia plateau (TP) for the muscle, and at the proximal, central and distal site for the PT prior to exercise, and 4h and 52h after the last exercise bout. Ten centimeter above the TP, muscle CSA was significantly increased at 4h (1EX: 13±5%; 3EX: 13±4%) and 52h (1EX: 16±5%; 3EX: 16±5%) compared with baseline. Muscle WC was significantly increased at 4h (1EX: 7±1%; 3EX: 6±2%) and 52h (1EX: 8±2%; 3EX: 8±3%) compared to baseline. PT central CSA was significantly reduced at 52h (3EX: 14±2%) compared with baseline and (3EX: 13±1%) compared with 4h. Present data demonstrate that strenuous resistance exercise results in an acute increase in muscle WC and underlines the importance of ensuring sufficient time between the last exercise bout and the determination of anatomical dimensions in muscles.

Resultatet för två av mätpunkterna på lårmuskeln kan du se här under.

Pump muskler
Förändringen i muskelarea i lårmusklerna efter ett eller tre set med 10 repetitioner. 10 cm och 20 cm är mätt från knät uppåt.

Studien visar alltså att efter styrketräning så ökar volymen nedtill i lårmuskeln medan volymen minskar högre upp på samma muskel och denna förändring beror på skiften i vätska. Förutom att det här kanske är intressant om du vill gå ner med pump på stranden så är det också intressant när det gäller att mäta förändringar efter en period av styrketräning i studier. Om du gör en mätning innan styrketräningen börjar så är det viktigt att du sen ger det några dagar innan du gör mätningarna efter för annars kanske du äter skiften i vätska istället för en faktisk förändring i muskelmassa.