Midjemått är bättre markör för skaderisk än BMI

Det här är resultatet från en ny studie utförd på i amerikanska flygvapnet där man tittat på risken att åka på någon form av muskel eller ledskada i förhållande till antingen midjemått eller BMI, Abdominal Circumference is Superior to BMI in Estimating Musculoskeletal Injury Risk.

Som titeln på studien redan vittnar om så visade sig midjemått vara ett bättre mått än BMI. Detta är inte särskilt överraskande med tanke på den population som man har studerat i studien. Är man i flygvapnet så är man inte nödvändigtvis vältränad men troligen är man bättre tränat än gemene man. Det innebär att man också troligen har lite mer muskelmassa och detta i sin tur kan leda till ett lite ”artificiellt” högt BMI.

Midjemått däremot förändras väldigt lite av att du blir mer vältränad och lägger på dig muskler. Så har du ett högt midjemått så har du troligen onödigt mycket fett på kroppen oavsett hur mycket muskler du också har. Så personer i flygvapnet med stort midjemått bär troligen på lite för mycket fett och är lite sämre tränade än personer med högt BMI då personer med lite högt BMI kan ha det på grund av en större andel muskler.