Hur du vinklar studieresultat – sockerindustrin igen

Vi fortsätter på dagens tema. Det här är också en nypublicerad studie, Effects on obese women of the sugar sucrose added to the diet over 28 d: a quasi-randomised, single-blind, controlled trial. I den lät man överviktiga kvinnor dricka antingen en liter läsk eller en liter läsk sötad med sötningsmedel varje dag i 4 veckor. Alla deltagarna blev tillsagda att de fick läsk med socker.

Sen lät man deltagarna ange hur mycket de ätit av andra matvaror före studien och efter de fyra veckorna. Resultatet blev att kvinnorna som drack läsk sötad med socker minskade sitt kaloriintag med 378 kcal från annan mat. De kompenserade alltså för för 88 procent av de 430 kcal som de fick i sig från läsken.

Än så länge är allt okej. Detta är ganska väntat resultat. Problemet blir när vi får läsa författarna slutsatser från den här studien. Så här uttalar sig en av medförfattarna i media kring resultatet:

Co-author, Professor Richard Hammersley, states:
This line of research suggests that sucrose (sugar) given blind is compensated for elsewhere in the diet and does not lead to weight gain. The women ate fewer carbohydrates from other sources, and also reduced their intake of energy from other parts of the diet. Sucrose does not cause weight gain any more than any other type of food. However, the over-consumption of any food and drink in everyday life may well be problematic

Känner du igen retoriken? Du blir inte tjock av kalorierna i läsk mer än andra kalorier. Det är för mycket kalorier som är problemet etc etc…

Ja, precis. Det är mer eller mindre en kopia av det du får höra från Coca Cola och andra läskförsäljare mer eller mindre hela tiden. Det är alltså sockerindustrin som är i farten igen och den här studien är sponsrad av Sugar Nutrition UK som drivs av pengar från sockerindustrin. Tidigare kallade de sig för Sugar Bureau men det blev väl för uppenbart vad deras agenda var då 😄

Så vad är då problemet med allt det här? Jo problemet är att en kompensation på ungefär 90 procent var väntad. I studien jag skrev om på min blogg var kompenationen 87 procent, 1 liter Läsk, lightläsk, mjölk eller vatten under 6 månader!

Så författarnas summering av sina egna resultat är grovt missledande. De kalorierna som kvinnorna fick i sig från läsk kompenserades inte helt. Visst, det blev inte någon signifikant skillnad i deras studie men så inkluderade de också endast 41 personer i studien och den varade bara över 4 veckor. Då får du inte något signifikant resultat. Det som de istället har fått är ett så kallat typ 2 fel. Detta innebär att man har fått ett icke signifikant resultat när det egentligen finns en effekt.