Fysisk aktivitet ökar livslängden

Det är i alla fall slutsatsen man drog från den här ganska stora epidemiologiska studien från Sverige. Det man gjort är att man har följt äldre människor över tid. Att vara fysisk aktiv var den starkaste hälsofaktorn för att leva länge. Före kostmönster, rökning mm.

CONCLUSION: Even after age 75 lifestyle behaviours such as not smoking and physical activity are associated with longer survival. A low risk profile can add five years to women’s lives and six years to men’s. These associations, although attenuated, were also present among the oldest old (= 85 years) and in people with chronic conditions.

Hela studien: Lifestyle, social factors, and survival after age 75: population based study