Biceps kan ha upp till 4 olika muskelbukar

Vi människor är aldrig så fint konstruerade som anatomikartorna utan vi skiljer oss alla åt från vår andra. Det finns flera olika muskler som vissa människor har men som andra helt saknar. Det finns personer som har ryggnerver som inte sticker ut på ”rätt” nivå från ryggraden och så vidare. Går du på en byggartävling är det väldigt tydligt att även om personerna mestadels har samma synliga muskler så ser verkligen inte musklerna ut likadant till formen. Allt är helt enkelt normal variation vilket gör oss alla unika på olika sätt även om vi i grund och botten har väldigt mycket gemensamt.

Om du inte är kirurg så är nog det här mest kunskap som du kan sortera under fliken onödigt med roligt vetande. Biceps brachii, även också kända som ”the guns”, består vanligtvis av två olika muskelbukar. Därav namnet biceps.I den här kadevarstudien har man dock funnit att ungefär 10 procent av befolkningen skiljer sig från normen här då de har antingen tre eller fyra huvud på sin biceps brachii. Deras muskler borde med andra ord kallas för triceps brachii eller quadriceps brachii.

Biceps
Biceps Brachii med två extra huvud markerade med 3rd och 4th

Folia Morphol (Warsz). 2013 Nov;72(4):349-56.
Morphology and clinical implication of the extra-head of biceps brachii muscle.
Nasr AY(1), Hussein AM.

The biceps brachii muscle is present in the anterior aspect of the arm. Its morphological variations have great clinical significance for surgeons, orthopaedic surgeons, anaesthetists, neurologists and anatomists. This study aimed to describe the incidence and morphology of the extra-heads of the biceps brachii muscle. Hundred upper limbs of 50 adult human cadavers (30 men and 20 women) were used in this study after the approval of the medical ethical committee. These cadavers were obtained from the Anatomy Department, Faculty of Medicine, King Abdul-Aziz University. The incidence of anatomical variations of biceps muscle was equal in both male and female cadavers (10%) with predominance of the left side (7%). The 3-headed biceps brachii muscle was noticed in 7% (4% male and 3% female), while the 4-headed biceps was seen in 2 (2%) left limbs, 1 male and 1 female. The third head of the biceps muscle arose from the anteromedial aspect of humerus, between the coracobrachialis insertion and the brachialis origin, in 6% and from middle of the medial border of humerus in 3%. While the fourth head originated from the articular capsule of shoulder joint in 1 (1%) limb and from the coracoid process of scapula in the other limb. The biceps common tendon of insertion received the supernumerary heads in 7% of the limbs. However, the extra-head fused with the long head in 2 (2%) limbs and united with the short head in 1 (1%) limb. The mean of the third head length was 118.8±10.9 in all limbs, where it was 121.8±12.3 in male and 113.5±8.1 in female cadavers. The third head length/arm length ratio was 38.4±2.6 in all, 38.3±3.4 in male and 38.8±1.8 in female cadavers. The length of the extra-head was extremely  significant with those of the corresponding limb in all, male and female cadavers (p<0.0001). Knowledge of the morphological variations of biceps muscle provides better pre-operative evaluation, safe surgical intervention within the arm and better postoperative outcomes.