Äldre mammor, överviktiga barn

DN har idag en artikel om hur mammor blir äldre och äldre, Fler kvinnor får barn efter att de fyllt 35 år. Detta är inte bara ett intressant fenomen utan det kan mycket väl också vara en orsak till varför folk tenderar att bli mer och mer överviktiga. En äldre förälder är nämligen en riskfaktor för att barnet ska bli överviktigt. Epidemiologiska studier har visat att risken ökar med ungefär 14 procent när mamman är 5 år äldre.

Det är mest djurstudier som visar på det här. Här är en epidemiologisk studie från i år som tittade på det hela och där fann man faktiskt inte effekten alls, det var tvärt om. Äldre mödrar hade barn med bättre BMI vid 7 års ålder. Men de tar upp faktorerna i inledningen:

There is growing interest in the possible contribution of maternal age at childbirth to the future health of the offspring. Increasing maternal age at childbirth has been linked to adverse health effects on their children, including greater risk of type 1 diabetes [3], as well as higher blood pressure in childhood [4] and higher rates of type 2 diabetes [5] in adulthood. Increasing maternal age is also associated with increased rates of obstetric and perinatal complications, including fetal loss, pre-eclampsia, premature delivery, and low birth weight [6].

Older mothers also have children with increased rates of chromosomal and other genetic disorders, which are thought to be largely due to a decline in oocyte quality [7]. The timing of the onset and rate of this decline in oocyte quantity and quality is a subject of on-going debate [7]. Nonetheless, there is a substantial reduction in female fertility from 30 years of age, which may signal the start of oocyte decline [8]. However, some authors suggest that oocyte quality and quantity declines most sharply after 35 years of age [9], while others describe a gradual decline from menarche to menopause [10]. Increasing age is also associated with physiological changes in the mother’s reproductive system, such as alterations in gonadotropin and other hormone levels [11], [12].”

http://www.plosone.org:80/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0058869

Resultatet i den här studien visar ju lite av det självklarar, att mycket annat spelar in. I rätt population beror nog äldre mödrar på bättre utbildning och högre trygghet. Något som är väldigt positivt för barnen och det har kanske vägt över. Men allting lika i livsmiljö så verkar det alltså som att äldre mödrar innebär ökad risk