Tandhälsan hos konditionsidrottare

Det här är ett av resultaten i en ny studie som tittat på tandhälsa hos uthållighetsidrottare. Ju mer timmar de tränade per vecka desto större var risken för karies (DMFT i grafen).

Uthållighetsidrott karies
Mycket konditionsträning ökar risken för karies (DMFT)

Intressant nog visade det här sig troligen bero främst på att mer intensiv träning i gör att mängden saliv i munnen minskar efter träningen samtidigt som pH ökar. Det här gör munnen mer känslig för angrepp och samtidigt äter ju idrottare som tränar mer också mer mat vilket ökar exponeringstiden.

Man undersökte även om det fanns någon korrelation mellan idrottarnas intag av kolhydrater, sportdrycker, gels mm och karies men där såg man inget samband vilket jag tyckte var lite överraskande.

Hela 74 procent uppgav dock att de använde gels eller bars så kanske var det för få som inte använde något för att man skulle kunna se en skillnad? Eller så är det helt enkelt så att de andra faktorerna är mycket viktigare vilket också är fullt möjligt.

Effect of endurance training on dental erosion, caries, and saliva