Normalvärden i kroppsfett för manliga och kvinnliga elitidrottare

Det här är kroppsfettprocenten hos elitidrottare på hög nivå i Spanien uppmätt med kaliper. Alla värden är från idrottare som minst har tävlat på nationell nivå i Spanien.

Kroppsfett man
Normala kroppsfettvärden för manliga elitidrottare inom olika sporter. Värdet inne i varje stapel anger hur många idrottare som har testats från den sporten.
Kroppsfett kvinnor
Normala kroppsfettvärden för kvinnliga elitidrottare inom olika sporter. Värdena inom varje stapel anger hur många idrottare från just den idrotten som testats.

Källa: Skinfold Sum: Reference Values for Top Athletes