Människan äter mer och mer kött

Människor äter mer och mer kött. Diagrammet här under visar så kallad ”trophic level” som är ett mått för hur högt upp på matkedjan vi lever. Här i västvärlden har vi länge levt på en kost med stora andelar kött men som du kan se är Kina och Indien på väg att komma ifatt.

Till höger kan du se vilka länder som äter mest animalierprodukter och andra produkter högt upp i näringskedjan just nu. Sverige i topp ser det ut som.

Köttätare människor
Människan äter mer och mer kött

Mer läsning här: Humans are becoming more carnivorous
Själva studien hittar du här: Eating up the world’s food web and the human trophic level